Engagemang

Vi jobbar mot privata och offentliga aktörer. Ingen är för stor, ingen är för liten – och alla projekt bemöts med samma engagemang och driv.

Kompetens

Vår kompetens är hög. Hos oss finns experter inom bland annat arbetsmiljö, entreprenadjuridik, energideklarationer, vibrationer, besiktning och KA.

Struktur

Vi jobbar fokuserat med struktur och tydlighet i alla projekt. Effektiv uppföljning och återkoppling är en viktig del i vårt arbete .

Om oss på MEXL

DIn byggkonsult

Med många års erfarenhet i ryggen har vi en bred kunskap och den erfarenheten som krävs för  alla typer av hus och anläggningsprojekt.. Den röda tråden i vårt arbetssätt är engagemang, kompetens, struktur och kreativitet – och detta finns med i alla projekt vi leder och samordnar. När det uppstår problem och hinder längs vägen hittar vi lösningar, och vi lägger stor vikt vid detaljerna. Vi vet att i slutändan är det just detaljerna som skiljer agnarna från vetet.

Lär mer om oss och vår framgångssaga

En byggkonsult där det behövs

I en tid där allt går fortare och projekt behöver genomföras så effektivt som möjligt ökar behovet av kunniga, noggranna och engagerade byggkonsulter. Vi på MEXL kan axla den rollen och ta det ansvaret, utan att tumma på kvaliteten. För oss är det viktigt att ni som beställare kan känna er trygga med att lägga över ansvaret på oss. För att ni ska göra det jobbar vi fokuserat med struktur och tydlighet i alla projekt. Effektiv uppföljning och återkoppling är en viktig del i det arbete. Våra främsta riktmärken är alltid beställarens mål och visioner.

Våra tjänster

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer

Bygg- & projektledning

Som byggkonsult leder vi er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer

Energideklaration

projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer

Vi som byggkonsult erbjuder tjänster inom entreprenadbesiktning och energi

Entreprenadbesiktning & Energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.


Läs mer 

Vi som byggkonsult erbjuder tjänster inom Markexploatering och lantmäteri

Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss på MEXL kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen.

Läs mer

AMA är en av grundstenarna i alla bygg- och anläggningsprojekt

AMA-gruppen

Vår expertgrupp inom AMA fokuserar på specialistkompetens inom AMA och erbjuder rådgivning samt skräddarsydda utbildningar för att möta era specifika önskemål. Våra experter har lång erfarenhet av AMA och är på uppdrag av Svensk Byggtjänst delaktiga i arbetet med framtagandet av nya utgåvor av AMA. Vi erbjuder våra kunder är en pålitlig expertis och ett kontinuerligt lärande för er verksamhet.

Läs mer

Några av våra projekt

Vi på MEXL är stolta över våra projekt och vår insats i varje uppdrag vi tar på oss som byggkonsulter. Beroende på projektets karaktär har vår roll och uppgift varierat, men vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar. Vi har valt ut några projekt som ger dig en inblick i hur vi arbetar och hur vi kan hjälpa dig som beställare. Kontakta oss på MEXL för att diskutera ditt nästa byggprojekt och få den bästa rådgivningen från våra erfarna byggkonsulter.

Norra Älvsborg Länssjukhus

Läs mer om projektet

Kaserntornet

Läs mer om projektet

Vitlycke museum

Läs mer om projektet

Brandstationen

Läs mer om projektet

Norra Bohusbanan

Läs mer om projektet

Jobba med MEXL

Vill du bli en del av MEXL?

Just nu söker vi bygg- och projektledare, besiktnings- och mättekniker, entreprenadbesiktningsman, mark- och exploateringsingenjör, väg-och gatuprojektör, energiexpert samt markprojektör. Är du den vi letar efter? Vi intervjuar och träffar kandidater löpande så skicka in din ansökan redan idag.

Jobba hos MEXL

Träffa vårt team

Idag arbetar ett femtiotal byggkonsulter på MEXL och den sammanlagda kompetensen är mycket hög. Hos oss finns experter inom bland annat arbetsmiljö, entreprenadjuridik, AMA, projektering och KA. Våra konsulter hjälper er att säkerställa att kommunikationen fungerar i projektet. Vi hjälper er att bevaka, samordna och följa upp alla väsentliga delar och frågor, inklusive myndighetsfrågor, och vi finns med er längs hela vägen – från projektstart till avslut.

Träffa hela teamet
En av Sveriges bästa arbetsplatser

certifierad av 
Great place to work 

Great Place to Work® certifiering är den enda certifieringen av goda arbetsplatser i Sverige. Certifieringen är baserad på Great Place to Work© Institutes globala standard för vad som kännetecknar en god arbetsplats och är ett bevis på att de anställda upplever en mycket hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

MEXL AB lever upp till de högt satta krav för vad som utmärker en god arbetsplats och har efter en grundlig utvärdering förärats certifieringen Great Place to Work.

Se certifikat

Byggloggen

På MEXL tillhandahåller vi ett unikt branschverktyg – Byggloggen. Byggloggen är ett webbaserat system som ger er full kontroll över ert aktuella projekt, i realtid. Ni kan följa alla projektets faser direkt i er mobiltelefon, surfplatta eller dator. Det gör att ni alltid har full kontroll – oavsett var ni befinner er eller vad klockan visar. Grundmodellen i Byggloggen går ut på att entreprenör och ni som beställare ges tillgång till en automatiserad logg där alla aktuella förändringar uppdateras och godkänns. Det gör att ni kan se vad som händer – exakt när det händer – och agera snabbt när det behövs. Ni ges dessutom tillgång till såväl en prislista som ett dokumentbibliotek där ni kan samla och se alla handlingar och dokument som kan vara av värde för entreprenören.

Byggloggen är enkel att komma igång med, och går att anpassa och skräddarsy efter er verksamhet och dess specifika behov. Här kan ni samla all information på ett och samma ställe och föra en öppen dialog, med full transparens. Alla händelser loggas och ni får mejlaviseringar när något viktigt händer, till exempel om en budget överskrids. Kontakta oss så berättar vi mer!