Kontakt

Idag arbetar ett trettiotal personer på MEXL, och den sammanlagda kompetensen är mycket hög. Hos oss finns experter inom bland annat arbetsmiljö, entreprenadjuridik, energideklarationer, vibrationer, besiktning och KA. Våra konsulter hjälper er att säkerställa att kommunikationen fungerar sömlöst i projektet. Vi hjälper er att bevaka, samordna och följa upp alla väsentliga delar och frågor, inklusive myndighetsfrågor, och vi finns med er längs hela vägen – från projektstart till avslut.

Fredrik Jensen

Bygg & Projektledning

fredrik.jensen@mexl.se

010-251 19 26
Spara mitt digitala visitkort

Sofia Borgersen

Bygg & Projektledning

sofia.borgersen@mexl.se

010-251 19 04
Spara mitt digitala visitkort

Camilla Svensson

Bygg & Projektledning

camilla.svensson@mexl.se

010-251 19 20
Spara mitt digitala visitkort

Marcus Larsson

Bygg & Projektledning

marcus.larsson@mexl.se

010-251 19 01
Spara mitt digitala visitkort

Roger Sköld

Bygg & Projektledning

roger.skold@mexl.se

010-251 19 12
Spara mitt digitala visitkort

Andreas Berger

Affärsområdeschef Bygg & Projektledning

andreas.berger@mexl.se

010-456 50 55
Spara mitt digitala visitkort

Zacharias Holmén

Bygg & Projektledning

zacharias.holmen@mexl.se

010-251 19 10
Spara mitt digitala visitkort

Björn Svernling

Affärsområdeschef Projektering

bjorn.svernling@mexl.se

010-251 19 06
Spara mitt digitala visitkort

Simon Grunander

Projektering

simon.grunander@mexl.se

010-251 19 02
Spara mitt digitala visitkort

Tomas Andersson

Projektering

tomas.andersson@mexl.se

010-251 19 03
Spara mitt digitala visitkort

Frida Löfvall

Projektledning

frida.lofvall@mexl.se

010-251 19 18
Spara mitt digitala visitkort

Kerstin Dahlstrand

Ekonomi- & Projektadministratör

kerstin.dahlstrand@mexl.se

010-251 19 05
Spara mitt digitala visitkort

Anna Johansson

Buller & vibration

anna.johansson@mexl.se

010-456 50 53
Spara mitt digitala visitkort

Jesper Johansson

Buller & vibration

jesper.johansson@mexl.se

010-456 50 57
Spara mitt digitala visitkort

Jessica Fröjdendal

Buller & vibration

jessica.frojdendal@mexl.se

010-456 50 54
Spara mitt digitala visitkort

Jesper Freeman

Buller & vibration

jesper.freeman@mexl.se

010-456 50 52
Spara mitt digitala visitkort

Åsa Runesson

Projektering

asa.runesson@mexl.se

010-251 19 08
Spara mitt digitala visitkort

Victoria Brorsson

Bygg & Projektledning

victoria.brorsson@mexl.se

010-251 19 07
Spara mitt digitala visitkort

Frida Norrman

Projektledning

frida.norrman@mexl.se

010-251 19 09
Spara mitt digitala visitkort

Oskar Hauri

Buller & Vibration

oskar.hauri@mexl.se

010-251 19 25
Spara mitt digitala visitkort

Thomas Eklöf

Styrelseordförande

thomas.eklof@mexl.se

Jennifer Byrlén

Projektering

jennifer.byrlen@mexl.se

010-251 19 21
Spara mitt digitala visitkort

Vlad Dauzhuk

Projektering

vlad.dauzhuk@mexl.se

010-251 19 24
Spara mitt digitala visitkort

Simon Sällström

Bygg & Projektledning

simon.sallstrom@mexl.se

010-251 19 22
Spara mitt digitala visitkort

Christoffer Larsson

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

0708 29 65 21
Spara mitt digitala visitkort

Kenneth Larsson

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

0705 24 50 55
Spara mitt digitala visitkort

Fredrik Söderberg

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

0707 73 73 76
Spara mitt digitala visitkort

Ulrika Karlsson

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

073 654 18 79
Spara mitt digitala visitkort

Eiler Nielsen

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

0728 53 73 78
Spara mitt digitala visitkort

Bengt Åke Bengtsson

Entreprenadbesiktning & Energideklaration

0707 12 97 31
Spara mitt digitala visitkort

Christoffer Larsson

Bygg & Projektledning

christoffer.t.larsson@mexl.se

010-251 19 14
Spara mitt digitala visitkort

Funderar du över något?

Fyll i vår formulär och berätta hur vi kan hjälpa dig.