Vitlycke-museum

Vitlycke Museum

MEXL har tillsammans med Västfastigheter varit med och projektlett många underhållsprojekt för att deras fastighetsbestånd ska hålla en god kvalitet och stå stabilt och hålla för en lång tid framöver.


T.ex. byte av rumstermostater till digitala och injustering av fördelare för att få jämnare inomhusklimat på Vitlycke museum. Även byte av belysningsarmaturer med konvertering från halogen till energi- och underhållsbesparande led-armaturer.

Typ av uppdrag:
Projektledning

Beställare:
Västfastigheter

Tidsperiod:
Löpande