Projektering

Erfarenhet och expertis inom projektering

 Projektering

Vi på MEXL har lång erfarenhet av projektering och områdesinventering, och vår tekniska expertis gör det möjligt för oss att utföra högkvalitativa tjänster utifrån era specifika behov och förutsättningar. Vi kan hjälpa dig med allt från bygghandlingar och bygglovshandlingar till kompletta förfrågningsunderlag.

Profesionell projektering för VA, mark och landskap

Vi är specialiserade på projektering inom VA, mark och landskap för kommuner, entreprenörer och exploatörer. Med vår gedigna erfarenhet och tekniska kunskap kan vi ta fram högkvalitativa bygghandlingar, bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag, vilket säkerställer en smidig process och ett framgångsrikt resultat.

Effektiv områdesinventering med avancerad drönarteknik

En områdesinventering är ofta en nödvändig första fas vid byggprojekt, oavsett om det gäller oexploaterad mark eller befintlig bebyggd mark. Hos MEXL har vi teknisk erfarenhet och rätt redskap för att utföra en effektiv områdesinventering med hjälp av vår avancerade drönarteknik. Detta ger er en korrekt bild av det tänkta området och underlättar den fortsatta planeringen av projektet.

Pålitlig partner för högkvalitativa byggprojekt

Som din pålitliga partner inom projektering och områdesinventering kan du lita på MEXL för att planera, organisera och utföra projektet på ett professionellt sätt. Vi ser till att ni har rätt handlingar och använder oss av avancerad teknisk utrustning för att skapa en korrekt bild av det planerade byggområdet. Med vår hjälp kan du vara säker på ett framgångsrikt resultat.

    

Din byggkonsult med expertis inom projektering och områdesinventering Projektering och områdesinventering för ett framgångsrikt byggprojekt Vi på MEXL kan projektering och områdesinventering
Bygg- & projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen

Läs mer