Projektering

Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Projektering VA, mark och landskap

Vi utför projektering för kommuner, entreprenörer och exploatörer med en god erfarenhet inom både VA, gata och mark/landskap. Vi hjälper kunder att ta fram bygghandlingar, bygglovshandlingar och kompletta förfrågningsunderlag med hög kvalitet.

Områdesinventering

I många byggprojekt är det ny och oexploaterad mark som ska tas an, eller bebyggd mark som ska rivas och byggas om. Oavsett projektets förutsättningar krävs ofta en områdesinventering över det tänkta området. Vi har teknisk erfarenhet och rätt redskap för att utföra en sådan inventering, och bäst görs det med vår drönare.

Bygg- & projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Vibration & buller

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer