Rotan

Varuhuset rotan

När varuhuset Rotan i Uddevalla växer har ägaren tagit hjälp av MEXL för att projektera mark och yttre VA kring den nya tillbyggnaden på varuhuset. Nya VA-ledningar, parkeringsytor och ny inlastning har i en tät dialog projekterats och handlingarna ligger nu till grund för en lyckad expansion. Markarbeten har skett under sommar och hösten 2020.

Typ av uppdrag:
Väg-, mark- och VA-projektering

Beställare:
Rotan Handel, Dick Knutson

Tidsperiod:
2020