Kaserntornet

Kaserntornet

Bygganden är belägen på I17, Uddevallas tidigare regemente. Regementet var aktivt till 1992, delen utav byggnaden var i huvudsak i sitt originalutförande.

MEXL roll var att projektleda och byggleda en komplicerad rivning och förstärkning utav byggnadsdelar för att kunna anpassa och modernisera rumsbildning för nya verksamheten. Nybyggnation utav 1000m2 kontorslokaler i befintlig fastighet.

Typ av uppdrag:
Projektledning 

Beställare:
Hemsö Skolfastigheter AB 

Tidsperiod:
2018-2019