AMA-gruppen

AMA-gruppen

AMA är en av grundstenarna i så gott som alla projekt inom bygg- och anläggning. Med en god kompetens inom AMA har du förutsättningarna för att skapa kvalitativa kontraktshandlingar som bäddar för en god affärsrelation och ett lyckat projekt. Våra experter har lång erfarenhet av att arbeta med AMA i alla typer av projekt. MEXL är även på uppdrag av Svensk Byggtjänst delaktiga i arbetet med framtagandet av nya utgåvor av AMA.

På MEXL anser vi att en hög kunskapsnivå för alla gynnar hela branschen och erbjuder därför vår specialistkompetens till både befintliga och nya samarbetsparter. Utöver granskning och stöd i specifika frågor erbjuder vi även skräddarsydda utbildningar anpassade för just er verksamhets önskemål och behov.

Vi på MEXL erbjuder Bygg- och Projektleddningstjänster i Västsverige AMA är en av grundstenarna i alla bygg- och anläggningsprojekt En av våra tjänster vi på MEXL erbjuder är Bygg- och Projektledning
Granskning

Vi erbjuder oberoende kvalitetsgranskning av era upprättade handlingar, exempelvis AF-delar, mängdförteckning, rambeskrivning eller kompletta förfrågningsunderlag. Vi hjälper er samordna handlingarna, komplettera med saknade koder osv.

Rådgivning

Sitter ni med en extra klurig fråga är vi bara ett samtal bort. Vi återkommer snabbt med ett svar och beskriver var i AMA eller AB du finner stöd för svaret på frågan. På så vis får du ett nyanserat svar och ett kontinuerligt lärande i vårt samarbete.

Utbildning

Oavsett om ni vill ha en introduktionskurs till AMA eller om ni söker fördjupning kan vi erbjuda er ett utvecklande och skräddarsytt upplägg för utbildning. Vi erbjuder utbildningar på plats eller digitalt, efter genomförd utbildning erhålls kursbevis.

Samarbeta med oss

Kontakta oss gärna med dina frågor eller önskemål, stort som smått, så kan vi sätta ramarna för vårt samarbete.
Kontakta Zacharias Holmén på zacharias.holmen@mexl.se eller 076 828 72 00

Kontakta oss!
Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Entreprenadbesiktning & energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen

Läs mer