Entreprenadbesiktning och energi

Entreprenadbesiktning
& energi

Vi utför entreprenadbesiktningar och energideklarationer samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt.

Energi och klimat

Våra certifierade energiexperter har lång erfarenhet av energibesiktningar för att främja en effektiv energianvändning vid såväl nybyggnadsprojekt som vid förvaltning av äldre byggnader. Vi tar fram dokumentation som klimat- och energideklarationer samt energibalansberäkningar utifrån de senaste regelverken.

Besiktningar och utredningar

Vi har lång erfarenhet av entreprenadjuridik och våra certifierade besiktningsmän kan utföra entreprenad- och statusbesiktningar. Vi utför alla typer av fasighetsutredningar som bland annat fuktutredning och fel i entreprenad eller fastighet. Med vår samlade kunskap och erfarenhet kan vi erbjuda rätt kompetens för just den utredning ni behöver hjälp med.

Kvalitet

Genom vårt kvalitetsledningssystem kan vi ge er stöd i ert arbete för att säkerställa och effektivisera processer mot önskade resultat. Det är en standard som hjälper er att lägga fokus på ständig förbättring och kundtillfredsställelse och som dokumenteras genom tydliga kvalitetsplaner.

Buller & vibration

Vi utför riskanalyser, mätningar, utredningar och besiktningar vid vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vi erbjuder även komfortmätning, luftstötsmätning, provtryckning och sprängrådgivning.

Läs mer
Projektering

Vi utför projektering och områdesinventering utifrån era behov och förutsättningar. Vi ser till att ni har rätt handlingar och med hjälp av vår avancerade tekniska utrustning får ni en korrekt bild av det planerade byggområdet.

Läs mer
Bygg- och projektledning

Vi leder er i rätt riktning för att komma i mål. Vi ser till att ert projekt genomförs enligt plan, håller budget, blir klart i tid, genomförs enligt lag och på ett säkert sätt.

Läs mer
Markexploatering & Lantmäteri

Hos oss kan din kommun finna en extra resurs som mark- och exploateringsingenjör med lång erfarenhet av kommunal verksamhet eller du som byggherre/exploatör få det stöd som behövs för att driva ditt projekt framåt genom den kommunala handläggnings- och beslutsprocessen.

Läs mer