Om oss

MEXL – Vi kan byggprocessen

MEXL är din byggkonsult genom hela processen. Vi erbjuder tjänster inom bygg- och projektledning, buller och vibration, projektering, entreprenadbesiktning och energi samt markexploatering och lantmäteri. Vi riktar oss mot både privata och offentliga aktörer och är verksamma främst inom Västsverige, med bas i Uddevalla och Göteborg.

Bakgrund till MEXLs framgångssaga

Bakom MEXL står ML Projektledning, som grundades 2007 av Marcus Larsson. Bolaget växte stadigt och utökade sitt verksamhetsområde med dotterbolaget Bergmex, med spetskompetens inom vibrationer. Tillsammans bildade bolagen 2021 en ny organisation, MEXL AB, för att tillsammans erbjuda ännu bredare och tydligare kompetenser inom bygg- och projektledning, buller och vibration samt projektering.

MEXL fortsatte att utvecklas och expanderade vidare 2021 genom ett förvärv av KL Projektteknik, som hade lång erfarenhet inom entreprenadbesiktningar och energi samt bygg- projekt- och projekteringsledning för alla typer av husbyggnadsprojekt. Dessutom har MEXL lanserat ett nytt affärsområde inom markexploatering och lantmäteri, vilket gör att vi nu kan erbjuda en helhetslösning genom hela byggprocessen, från idé till färdigt projekt.

Kort sagt, vi är byggkonsulten som kan ta oss an hela byggprocessen, från A till Ö. Med bred erfarenhet och spetskompetens kan vi erbjuda en helhetslösning med hög kvalitet och engagemang.

MEXL - Bakgrunden till vår framgångssaga

Skräddarsydda projekt

MEXL  arbetar som ett konsultföretag inom bygg- och projektledning, projektering, buller och vibration, entreprenadbesiktning och energi samt markexploatering och lantmäteri. Vi hjälper våra kunder att hålla i allt från små till stora anläggningsprojekt och jobbar mot både privata och offentliga aktörer. Ingen är för stor, ingen är för liten – och alla projekt bemöts med samma engagemang och driv.

Vi är inte knutna till den ort eller plats vi jobbar på men utför alltid platsbesök på det aktuella området, därefter kan vi jobba på distans för att effektivisera arbetet och hålla nere kostnaderna.

Våra tjänster