Energideklaration

Våra certifierade energiexperter hjälper dig med miljövänlig energideklaration

Energideklaration

Att genomföra en energideklaration är en viktig åtgärd för dig som fastighetsägare som vill säkerställa att din byggnad är energieffektiv och miljövänlig. Vi på MEXL hjälper dig med allt du behöver för att genomföra en energideklaration på ett smidigt och effektivt sätt.

Din partner för din energideklaration

För att säkerställa att ditt exploateringsprojekt når sin fulla potential tar vårt team hand om alla aspekter av processen. Vi hanterar inte bara köpekontrakt, överenskommelser, servitut och arrenden, utan kan också fungera som ditt ombud eller biträde i lantmäteriförrättningar. Dessutom förhandlar och upprättar vi alla nödvändiga dokument för att se till att ditt exploateringsprojekt blir en framgång.

Rapportering av energiprestanda och åtgärdsförslag

Vår tjänst inkluderar en utförlig rapport som ger dig en tydlig översikt över din byggnads energiprestanda och eventuella områden som kan förbättras. Dessutom ger vi också råd om vilka åtgärder du kan vidta för att förbättra byggnadens energieffektivitet och minska dina energikostnader.

Energieffektivitet och miljövänliga lösningar

Sammanfattningsvis är det viktigt att påpeka att vi på MEXL har en stark passion för energieffektivitet och miljövänliga lösningar. Vi arbetar hårt för att hjälpa dig som kund att uppnå dina mål. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information om våra tjänster eller om du vill boka en energideklaration idag. Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att göra din byggnad mer energieffektiv och miljövänlig.

Kontakta oss om Energideklaration

Energideklaration

Vi utför även andra tjänster inom

entreprenadbesiktning & ENERGI

Utöver energideklarationer kan vi också hjälpa till med andra relaterade tjänster som exempelvis energiberäkningar och energisimuleringar. Vi arbetar även med att ge utbildning och rådgivning till dig som fastighetsägare och andra intressenter om energieffektivitet och miljövänliga lösningar.

Besiktningar & utredningar

Vi utför alla typer av fasighetsutredningar som bland annat fuktutredning och fel i entreprenad eller fastighet.

Kvalitétssäkring

Genom vårt kvalitetsledningssystem kan vi ge er stöd i ert arbete för att säkerställa och effektivisera processer mot önskade resultat.