Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätning som säkerställer effektiviteten i dina projekt

Vibrationsmätning

Vi utför vibrationsmätning som säkerställer att dina projekt inte skadar omgivningen oavsiktligt. Genom att använda vibrationsmätning kan vi ge dig en exakt analys av hur dina projekt påverkar omgivningen.

Övervakning av vibrationsvärden

Vi övervakar vibrationsvärdena och skickar varningar till dig via sms när nivåerna närmar sig eller överstiger de fördefinierade nivåerna. Dessutom hjälper vi dig anpassa ditt arbete för att undvika att vibrationerna överstiger tillåtna nivåer. Vidare ger vi också förslag på kostnadseffektiva åtgärder som minskar vibrationsnivåerna och säkerställer att ditt projekt fortskrider enligt plan.

Fördelarna med vibrationsmätning

En fördel med att använda dig av vibrationsmätning är att du minskar risken för skador på omgivningen och undviker förseningar eller avbrott i dina projekt. Dessutom hjälper våra mätningar dig att undvika dyra rättstvister genom att följa regler och riktlinjer för vibrationer.

Vibrationsmätning – för ett säkert projektgenomförande

Kontakta oss idag så kan vi diskutera dina behov av vibrationsmätning och hur vi kan hjälpa dig till ett säkert och kostnadseffektivt genomförande av dina projekt. Våra kvalificerade tekniker utför våra noga kalibrerade vibrationsmätningar, så att du kan lita på högsta möjliga noggrannhet i våra mätningar.

Kontakta oss om Vibrationsmätning

Vibrationsmätning

Vi utför även andra tjänster inom

Buller & vibration

Vi är specialiserade på att genomföra en rad olika tjänster för vibrations- och sprängrelaterade arbeten. Vidare utför vi noggranna riskanalyser, mätningar och utredningar för att säkerställa att dina projekt genomförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande regler och riktlinjer. Dessutom erbjuder vi även besiktningar för att säkerställa att all utrustning och anläggningar är i god ordning innan arbetet påbörjas.

Besiktning

Genom att låta oss genomföra en besiktning inför ditt vibrationsalstrande arbete minskar riskerna för oväntade skador och kostnader.

Riskanalys

Ska du utföra arbeten så som sprängningar, pålning, schaktning, packning och spontning krävs en riskanalys för att säkerhetsställa att allt genomförs under säkra former.

Skadeutredning

Om olyckan är framme hjälper vi till med allt från skadeutredning och -reglering till försäkringsfrågor.

Bullermätning

Vi utför bullermätningar på byggarbetsplatser och i samband med byggarbeten som till exempel pålning eller knackning.